Website hỗ trợ hoạt động dạy học phi lợi nhuận

Nội dung chính của phong trào ”Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”
- Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp và an toàn: Bảo đảm trường an toàn, sạch, có cây xanh, thoáng mát; lớp học đủ ánh sáng, có bàn ghế thích hợp; có nhà vệ sinh, khu vực vệ sinh riêng…
- Dạy và học hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh: Thầy cô giáo tích cực đổi  mới  phương  pháp  dạy  học,  khuyến khích học sinh học tích cực...
- Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh: Kỹ năng ứng xử có văn hóa, kỹ năng làm việc, học tập theo nhóm, kỹ năng rèn luyện và chăm sóc sức khỏe...
- Tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh.
- Tổ chức cho học sinh tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, cách mạng...